הרהורים עם המבט לעתיד

מערכת החינוך עוברת היום שינויים בעקבות תהליכים רדיקליים המתרחשים בחברה , בין השאר עקב תפוצתן הרחבה של הרשתות החברתיות המקוונות . משרד החינוך מתכנן , מנסח ומפיץ מסמכים בנושא של התאמת מערכת החינוך למאה . 21-ה בשנת הלימודים תשע"א החלה מערכת השתלמויות מקיפה 200-ב בתי ספר בדרום הארץ ובצפונה . מטרת ההשתלמויות היא להכשיר מחנכים ומורים ללמוד וללמד את המיומנויות הנדרשות במאה 21-ה ( מלמד וסלנט , ( 2010 ולשלבן בתכניות ההוראה והלמידה . זהו תחילתו של תהליך שיימשך עד שיחול על כל מערכת החינוך בישראל . הכוונה היא להביא לשינוי בתפיסות הפדגוגיות הרווחות במערכת החינוך באופן התואם את המציאות של העידן הנוכחי . הכשרת מורים לפי גישה הומניסטית-קונסטרוקטיביסטית , כמשתקף בספר זה , מחייבת חשיבה מחדש , כמו למשל כיצד לשמר מרכיבים חברתיים-רגשיים בין אנשים בעולם של חברים וירטואליים בפייסבוק . החברים ברשתות חברתיות מנהלים קשרים בין-אישיים חלשים , ( Siemens , 2004 ) שבעבר לא ייחסו להם חשיבות רבה בלמידה , וודאי שלא ראו בהם קשרים חברתיים של ממש . כיום מסתבר שקשרים אלה מאפשרים הבניית למידה במסגרת קהילות המתארגנות במרחבים...  אל הספר
מכון מופ"ת