מבנה הספר

המבוא מתאר את תהליך העבודה של כתיבת הספר ואת מבנהו , ודן במשמעותו של תהליך זה כפי שנחווה על ידי הכותבים . בפרק 1 מתוארים בקצרה ההיסטוריה , המבנה , הפעילויות והיעדים של מיח"ם ( המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות . ( הפרקים הבאים ) 6-2 ( מהווים יחד את הגוף המרכזי של הספר , העוסק בסוגיות הפדגוגיות שמעלים הכותבים מתוך עבודתם החינוכית המשלבת שימוש בתקשוב . כל אחד מן הפרקים האלה נפתח בהצגת הסוגיה הספציפית הנדונה בו . לאחר מכן , כל כותב מבטא דרך סיפור משלו את קולו האישי בהקשר של הסוגיה שבחר . פתיח זה נועד לעורר שאלות להרהור ולערעור סביב הסוגיה הנבחרת . הסיפורים בחלקם נשענים על תיאור מקרים שהתרחשו במציאות , ובחלקם על מטפורות שהכותבים בחרו כדי לייצג את תפיסותיהם ואת גישותיהם כלפי תקשוב בחינוך ובהכשרת מורים בהשראת חוויות שעברו בעצמם . בהמשך כל פרק , כל מחבר מתאר חלקים מסיפור החיים שלו כדי לשקף את החיבור ואת הקשר שבין הרקע האישי של כל כותב לבין הקול שהוא משמיע בנוגע לסוגיה שבחר להעלות ולדרכי ההתמודדות עמה . בחלק האחרון של כל פרק , כל כותב חוזר לסוגיה הספציפית שבה בחר להתמקד דרך תיאור הקשיים וההצלחות...  אל הספר
מכון מופ"ת