המאחד

המאפיין העיקרי המאחד את הכותבים הוא צידוד בתפיסה המשלבת גישה חינוכית הומנית בלמידה ובהוראה של תקשוב . הפרקים שמים במרכז את האדם על שלל היבטיו : רגשותיו ( פחדיו , ( תרבותו , סגנון הלמידה והביטוי שלו , קשיי הסתגלותו והצורך שלו בתשומת לב . הסיפורים מחדדים את נקודות המבט האנושיות המשתנות במעבר מעולם לינארי לעולם המוצף במידע מרחבי , פיזי ווירטואלי מקושר ומסועף . הקורא יכול להתרשם עד כמה השינוי קשה ומחייב , כלומר החיפוש אחר דרכי התמודדות מתאימות . מחבריו של ספר זה מנסים במסגרת חברותם במיח"ם להיות ' ראש חץ' להתנסויות ולחשיבה פדגוגית חדשנית המשתמשת בתקשוב כמנוף לשינוי . יחד עם הניסיון הזה הם מדגישים את " היד החמה" והאנושית המושטת לעבר סטודנטים , מורים ומורי מורים העושים את תחילת דרכם בסביבה המתוקשבת . זהו המסר המאחד של הספר . מן הסיפורים עולה קריאה ברורה לגלות אמפתיה כלפי מי שמתקשה מסיבות שונות ( פסיכולוגיות , תרבותיות , קוגניטיביות ) להיכנס לעולם התקשוב ולשלבו בדרך שתקדם את תהליכי הלמידה וההוראה . בספר מתוארות גם התמודדויות של הכותבים עם הקשיים בזיקה לתפקיד שלקחו על עצמם להיות ל'ראש חץ' בחדשנ...  אל הספר
מכון מופ"ת