המלצות ורעיונות לפעולה

אנו מאמינים שהצלחתנו כצוות תמיכה טמונה בראש וראשונה ב"אני המאמין" שלנו : אנו בעלי תפיסה חברתית הדוגלת בעזרה לאחר . זוהי גישה חינוכית הומנית , מכבדת , המדגישה יחסי אנוש טובים ( סבלנות , סובלנות , חמימות , פתיחות , חוסר שיפוטיות . ( הצלחתנו כצוות תמיכה טמונה ביכולתנו לשלב כראוי כמה היבטים בעבודתנו : תשתית , הפצה והטמעה , יחס אישי , התמודדות עם תסכול המופנה כלפי צוות התמיכה , וקשרי עבודה עם גורמים נוספים במכללה ומחוצה לה . כעת נתאר כיצד אנו מיישמים כל אחד מגורמים אלו בעבודתנו . תשתית חוסר יעילות של ציוד טכני נלווה , חוסר בעותקים מתוכנות מסוימות וחוסר בחיבורים של מחשבים לרשת - כל אלה מקשים לתת תמיכה ראויה ולקדם את השימוש במחשב לצורכי הוראה ולמידה . ( Pelgrum , 2001 ) לכן יש לדאוג לתשתית ראויה , כלומר לפתוח משרד תמיכה עבור קבלת קהל , לתת שעות תמיכה לאורך היום והלילה , לפתוח מעבדות מחשבים ולהתקין תוכנות מעודכנות . אנו ממליצים לפתוח מעבדת מחשבים סמוך למשרד התמיכה , שכן כך סטודנטים העובדים במעבדה יוכלו לקבל סיוע באופן מידי . הפצה והטמעה לאחר שגיבשנו את מטרותינו כצוות תמיכה , התחלנו לשווק ולפרס...  אל הספר
מכון מופ"ת