נספח א: דוגמאות של דוחות ביקור

הדוח של אפרת בעקבות ביקור בבית הספר הטכני של חיל האוויר בבאר שבע הטכני בבאר שבע - חיל האוויר מ מ מ מ ש ש ש ש מ מ מ מ ע ע ע ע ת ת ת ת ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ס ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ד ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ר ת ת ת ת ק ק ק ק צ צ צ צ י י י י ב ב ב ב י י י י ם ם ם ם צ צ צ צ צ צ צ צ צ י י י י י י י י י י י י י ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו ו נ נ נ נ נ י י י י י ם ם ם בית הספר הטכני באר שבע - במבט-על ) ניסיתי שייראה כמו מטוס , ) הבנוי ממרכיבים עיקריים של משמעת , סדר , תקציבים וציונים . בתקופת התיכון גיבשתי דעה נוראית בנוגע לבית הספר הטכני , וגם אחרי הסיור דעתי לא השתנתה - וחבל ... יותר מדי כסף ופחות מדי אהבה .  אל הספר
מכון מופ"ת