הקדמה

למדריך הפדגוגי תפקיד מרכזי ומשמעותי בבניית קבוצת ההדרכה ובגיבושה כקבוצה לימודית וחברתית . במהלך ההתנסויות שלי בהוראה בסביבה המתוקשבת ניסיתי להתמודד עם חיפוש אחר דרכים שונות שנועדו לעודד את פרחי ההוראה להשתתף באופן פעיל בפורום המתוקשב כסביבת למידה שיתופית . בתיאור התהליך אני מעלה שאלות , כגון מהו הערך המוסף של התקשוב להדרכה פדגוגית ? האם יש מקום לסביבה מתוקשבת בנוסף למפגשים פנים אל פנים בסדנאות ? מהו מקום המדריך הפדגוגי בדיאלוג : עם מי אני מדבר ? כמה לדבר ? איך לדבר ? בסיפור שלפנינו עולים שני קולות : הקול המקצועי שלי כמדריכה פדגוגית ; וקולי האישי . הסיפור הקצר שבחרתי לפתוח בו מתאר את השתלשלות תהליך השינוי המקצועי שעברתי כמדריכה פדגוגית בניסיונותיי הראשונים לשלב סביבה מתוקשבת בהדרכה הפדגוגית . קיים בו הממד של הלמידה האישית , ובמקביל - יישום בהדרכה הפדגוגית . סיפור : ניקיון פסח - מה אפשר לגלות תוך כדי ? כהרגלי בפסח , אני עושה סדר בבית . לא לטעות - לא " ניקיון פסח , " ניקיון אני עושה בכל שבוע , אז בשביל מה לנקות את כל החלונות והתריסים דווקא בין רוחות האביב והגשמים המאוחרים העלולים לבוא בימ...  אל הספר
מכון מופ"ת