עושים היכרות עם מיח"ם – מילים שלפני היציאה לדרך

המרכז ליוזמות חינוכיות מתוקשבות ( מיח"ם ) החל את פעילותו במכללת קיי באוקטובר . 1999 היה זה פרי יוזמתי האישית . הרעיון היה לנצל את הידע שהצטבר במכללה ואת העובדה שכמה מרצים צברו ניסיון בפיתוח סביבות להוראה מתוקשבת , לשם הקמת מרכז זה . מאז הקמתו ועד היום עוסק מיח"ם בתמיכה , בפיתוח ובחקר של סביבות הוראה ולמידה מתוקשבות במכללה . המרכז אחראי על הטמעת התקשוב בקורסים השונים במכללה . הוא מנהל את מערכות הלמידה המקוונות של המכללה , ומעניק תמיכה והדרכה פדגוגית-דידקטית וטכנולוגית בהוראה ולמידה בסביבה מתוקשבת . המטרה המרכזית של המרכז היא קידום החדשנות הטכנולוגית , שילוב התקשוב במערכות חינוך , ושיפור איכות ההוראה והלמידה בהכשרת מורי המכללה והסטודנטים בכלל , ומורי בתי הספר בדרום בפרט .  אל הספר
מכון מופ"ת