רשימת מקורות

בובר , מ' . ( 1980 ) בסוד שיח : על אדם ועמידתו נוכח ההוויה . ירושלים : מוסד ביאליק . בורוכובסקי-חדד , ר' . ( 2003 ) חלחול תרבות התקשוב במכללה - דוח הערכה . המכללה לחינוך ע"ש קיי באר שבע . בלאו , א' . ( 2011 ) ממצאי סקר השימוש ביישומי האינטרנט , התנהגות ולמידה ברשת בקרב ילדים ובני נוער : " כן" לגלישה בטוחה , " לא" לשימוש כפייתי . בתוך י' עשת-אלקלעי , א' כספי , ס' עדן , נ' גרי , וי' יאיר ( עורכים , ( ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה . 2011 האדם הלומד בעידן הטכנולוגי . ( 84-75 ) רעננה : האוניברסיטה הפתוחה . בק , ש' . ( 1998 ) הייתכן קונסטרוקטיביזם קונסטרוקטיבי ? חינוך החשיבה , . 67-58 בר שלום , י' . ( 2004 ) אידיאה של תיקון - יוזמות חינוכיות בחברה רב-תרבותית . תל-אביב : הקיבוץ המאוחד , סדרת קו אדום . ברוקס , ז"ג וברוקס , מ"ג . ( 1997 ) לקראת הוראה קונסטרוקטיביסטית : בחיפוש אחר הבנה . ירושלים : ת"ל ומכון ברנקו וייס . גודלד , ג' וקליין , פ' . ( 1973 ) מאחורי דלת הכיתה . תל-אביב : אוניברסיטת תל-אביב , בית ספר לחינוך , ספריית מט"ל . גרדנר , ה' . ( 1996 ) אינטליגנציות מרובות - התאוריה הלכ...  אל הספר
מכון מופ"ת