עץ הדעת: היסודות התאורטיים נוצקים (1999-1996)

מודל להוראה-למידה בסביבה מתוקשבת – מודל קיי בשנים 1997-1996 ריכזתי במכללת קיי את הפרויקט מודל להוראה-למידה בסביבה מתוקשבת . הפרויקט בוצע בתמיכה ובמימון של מנהלת " מחר , " 98 גף להכשרת מורים ומכון מופ"ת . מטרת-העל שלו הייתה להעמיק את תרבות התקשוב במכללות . במהלך הפרויקט נעשתה עבודה משותפת של אנשי סגל המכללה , שבאו מתחומי דעת שונים כמו : אנגלית , גאוגרפיה , מתמטיקה , ביולוגיה , פיזיקה , מדעי כדור הארץ וחינוך . לתיאור מודל עבודתנו בפרויקט זה השתמשו חברי צוות במטפורה של עץ הדעת . השורשים היינו אנו , עשרה חברי צוות , כל אחד עם עולמו האישי , ועם תפיסותיו המקצועיות כמורה , עם ניסיונו המקצועי , עם מחשבתו ועם היצירתיות שבו . שורשים אלה הזינו את הגזע המשותף לכולנו , שהלך והתפתח במהלך הדיאלוג בינינו למודל שייקרא לימים " מודל קיי ; " מודל קונסטרוקטיביסטי , גמיש ופתוח להטמעת סביבה מתוקשבת בהוראה ולמידה , שאלה עיקרי מרכיביו : שילוב התקשוב כסביבה אוניברסלית , חדשנית ומרכזית בתהליך הכשרת המורים ; יצירת סביבה לימודית עתירת טכנולוגיה המאפשרת שילוב של למידה אישית וקבוצתית ; יצירת מודל לעבודה בצוות רב-תחו...  אל הספר
מכון מופ"ת