תפקיד צוות התמיכה

מראשית דרכנו , חברי הצוות מספקים תמיכה במגוון נושאים , החל מכלי אופיס ( כגון ( PowerPoint ועד לכלים המפותחים במרכז מיח"ם . עד היום אנו עובדים בכמה ערוצים : הדרכות פנים אל פנים לסטודנטים : תמיכה אישית או קבוצתית הנערכת במשרד צוות התמיכה ובמעבדות המחשבים ומותאמות ספציפית לצורכיהם . תמיכה זו היא טכנית בלבד , והיא מתמקדת בדרכי שימוש בכלי מיח"ם . תמיכה אישית מתנהלת לרוב באופן ספונטני בעקבות הגעתו של הסטודנט למשרד התמיכה . להבדיל מכך , תמיכה קבוצתית היא מאורגנת מראש , ולמשתתפיה צורך לימודי משותף ( כגון הכרת הפורומים של הקורסים . ( הדרכות פנים אל פנים למרצים : הדרכות אישיות המתקיימות לרוב לאחר קביעת פגישה עם נציג מצוות התמיכה . מרבית ההדרכות האלו מתקיימות עם מרצים הנמצאים בראשית עבודתם עם מערכת מיח"ם , טרם תחילת שנת הלימודים . עיקר ההדרכות מלוות בייעוץ פדגוגי אשר אינו מוגדר כחלק מדרישות העבודה של צוות התמיכה , אולם הצורך בו עולה במהלך המפגשים עם אותם מרצים .  אל הספר
מכון מופ"ת