עיצוב הסביבה החברתית ללמידה משמעותית מרחוק

הערבוב בין הודעות הנוגעות למשימות , הודעות הנוגעות לנושאי הקורס , הודעות בעלות גוון חברתי מובהק והודעות של סיוע ותמיכה בלמידה התגלה כבעיה המקשה על הסטודנטים לעקוב אחר רצף הלמידה . סטודנטית שהעלתה בעיה זו במלוא חריפותה , השפיעה על החלטתי להפריד בצורה ברורה ומחייבת בין פורומים המשמשים למטרות חברתיות לפורומים המשמשים למשימות הלימודיות ולפורומים המשמשים לסיוע בבעיות שנוצרו במהלך הלמידה ( בעיות הקשורות בהבנת המשימות , כמו גם בעיות הנובעות מתקלות או מחוסר מיומנויות בעבודה במערכת המתוקשבת . ( בקורס שהתקיים שנה לאחר מכן , בשנת , 2001 " סביבות הוראה וירטואליות במדע וטכנולוגיה , " יישמתי את לקחי השנה הקודמת , הפרדתי בין הפורומים השונים ומיסדתי לראשונה את הפורום החברתי שקראתי לו " יש חיים ברשת . " ההשתתפות בפורום הוגדרה בסילבוס כחלק מחובות הקורס ונכללה בציון הסופי . הרציונל , מטרות הפורום ונוהלי ההשתתפות בו הוגדרו מראש וניתנו לסטודנטים בדף מידע שנשלח אליהם והופיע גם באתר הקורס . הודעתי לסטודנטים שכל הנושאים שאינם קשורים ישירות למשימות הקורס מקומם אך ורק בפורום החברתי . בראש הפורום הופיעה כותרת פת...  אל הספר
מכון מופ"ת