פורסים רשת אל מרחבים פתוחים (2010-2004)

כידוע , לכל חדשנות יש תקופה של פריצה קדימה , עד שמגיע שלב ההתייצבות , ואחר כך עלולה להגיע תקופה של דעיכה ( לוי , . ( 2000 החשש מן הדעיכה התעצם כשהתקצוב ממשרד החינוך עמד להסתיים במתכונתו של ' הקול קורא , ' ולא היה ברור אם המכללה תמשיך לתקצב את תהליכי התקשוב . בסוף 2003 התקיימו ימי היערכות של צוות מיח"ם , ובהם עשינו חשבון נפש , ודנו בשאלות כיצד למנוע את המשבר שעלול להגיע ומה ייתן את זריקת הדחף קדימה כדי שנמשיך ונצמח . כשנה אחרי ימי ההיערכות החלו הצמצומים והקיצוצים להחריף . תחילה הופסק כליל תגמול המורים המפתחים , ולאחר מכן החלו צמצומים בכוח האדם של מיח"ם . ניסינו להמשיך לקדם את התקשוב למרות הקיצוצים . לחלק מאתנו תפקידים נוספים במסגרת עבודתנו במכללה , והשתמשנו בהם לצורך הפצת הידע והמודעות לסביבה המתוקשבת בקרב שאר מורי המכללה . אבל ההחלטה המרכזית הייתה לצאת עם פרויקטים ועם שיתופי פעולה מחוץ למכללה ולנסות לגייס תמיכה מגורמי חוץ – לפרוס רשת של קשרים ופעילויות מחוץ למכללה . אחת הדוגמאות לכך היא פרויקט " ניידע , " שילוב מחשבים ניידים בתוך כיתות בתי הספר ליצירת סביבת למידה גמישה . יצרנו קשר עם מ...  אל הספר
מכון מופ"ת