פרק ראשון: התפתחותו של מיח"ם – מרכז יוזמות חינוכיות מתוקשבות