החזון

. 1 לשים את הפריפריה במרכז היישום של טכנולוגיות מתקדמות בחינוך על ידי הטמעת הסביבה המתוקשבת בכל תחומי הדעת במוסדות החינוך בדרום הארץ ; . 2 ליצור קהילות למידה מתוקשבות בהכשרת מורים , חוצות גבולות , מקום וזמן . . 3 ליצור מעגלי שיתוף בגישה רב-תרבותית בין מכללת קיי לבתי הספר והקהילות שבתוכן הם נמצאים ; . 4 להכשיר תשתית של מנהיגות חינוכית שתצעיד את מערכות החינוך בדרום הארץ למצוינות בתחום שילוב האוריינות הדיגיטלית בעשייה החינוכית . המרכז מקיים קשרים ושיתופי פעולה עם גורמים מחוץ למכללה , כמו מכללות , אוניברסיטאות ובתי ספר , מתוך מגמה להיות שותף בקידום התקשוב במערכת החינוך בישראל . כעת הקורא מוזמן לצאת לדרך , ובה יסופר על התפתחות מיח"ם במהלך השנים , מיום הקמתו . אשתמש בשלוש מטפורות לתאר את ההתפתחות ההיסטורית של המרכז : בתחילה תוצג מטפורת עץ הדעת התקשובי , המתארת את המקורות שמהם שאב המרכז את תפיסותיו ואת תחילת דרכו ; אחר כך נתוודע למטפורת מעשה מרכבה , המתארת את השלב של צמיחת המרכז , התעצמותו והתרחבותו בתוך המכללה ; ובמטפורה האחרונה - פורסים רשת אל מרחבים פתוחים , נכיר את שלב ההתחברות של מיח"ם ל...  אל הספר
מכון מופ"ת