הקדמה

צוות התמיכה הוקם בנובמבר , 2001 והוא כולל כיום שלושה תומכים . הצוות נועד לתת מענה לבעיות ולקשיים שחווים סטודנטים ומרצים במהלך התנסותם בסביבה המתוקשבת של מיח"ם . כפי שיתואר בהמשך , שינויים בתפקידי צוות התמיכה הובילו להגדרות מחודשות של תפקידו . בתחילה התפקיד היה טכני גרדא והתמקד בסיוע והיכרות עם תכנות וכלי למידה שונים . אולם , בשל אופי הפניות אשר התקבלו ממרצים ואנשי צוות מיח"ם הוחלט להרחיב את השירות : ראשית , לספק מידע על היקף השימוש של סטודנטים בקורסים מתוקשבים . שנית , לתת ייעוץ פדגוגי למרצים הנמצאים בתחילת דרכם בסביבה המתוקשבת . היכולות של חברי צוות לתת ייעוץ שכזה נובעות מידע אקדמי בתחום שילוב מחשבים וחינוך שרכשו במוסדות להשכלה גבוהה . דבר נוסף , בשל המפגש השוטף של חברי התמיכה עם סטודנטים ומרצים רבים הוחלט לשלבם בנושא הטמעת התקשוב במכללה . קרי , שיפנו למרצים ממסלולים שונים כדי לשכנע אותם לשלב מחשב בתהליך ההוראה שלהם . הסיפור הבא של יהודית , המבוסס על מקרה אמיתי , מבטא ומשקף את התמיכה בסטודנטים . הסיפור של יהודית : לא , זה לא בשבילי ) ואולי כן ( לא , זה לא בשבילי ... מה אני עושה פה ? א...  אל הספר
מכון מופ"ת