סיכום

מצאנו כי יש כמה קווים מנחים למתן שירות תמיכה יעיל בעבור הפונה , הן מבחינת מתן מענה למצוקותיו הרגשיות והן מבחינת הקניית ידע טכני הדרוש לו במסגרת לימודיו : כדי להבטיח מתן שירות יעיל יש לדאוג ללמידה משותפת של חברי הצוות , ויש צורך בקיום מפגשים קבועים כדי ללמוד מהצלחות ומקשיים . שיתוף בידע ודיווח על ההחלטות הניתנות לצוות הפדגוגי של מיח"ם מבטיחים למידה הדדית העשויה להוביל לשירות טוב יותר עבור הפונים . חשוב להיחשף לכלים טכנולוגיים חדשים . למידה מתמשכת של כלים טכנולוגיים חדשים משכללת את עבודתנו כתומכים . הצוותים הטכניים , הפדגוגיים והעיצוביים צריכים לעבוד בשיתוף פעולה בעת יצירת סביבות למידה מתוקשבות . לכל אחד מצוותים אלו מאפיינים הייחודיים לו , אך להבדיל מהם , אנו כצוות תמיכה חשופים באופן שוטף לצרכים ולקשיים הנפוצים שהם חווים . כמו כן אנו בעלי ידע אקדמי בתחום שילוב המחשבים בחינוך ובהוראה . מכאן היכרותנו את הקשיים שחווים המשתמשים , בשילוב הידע האקדמי שרכשנו , מבטיחים צוות תמיכה שלא  אל הספר
מכון מופ"ת