ההיבט הרגשי של הלמידה בסביבה מקוונת

אלה עיקר הטענות העולות בהקשר של מקומו של הרגש בלמידה O'Regan , ) : ) 2003 ; Zembylas & Vrasidas , 2004 העולם הליברלי עושה הפרדה אפיסטמולוגית בין רגשות להיגיון ובין הפרטי לציבורי , בין רגש ( אמוציה ) לבין הכרה ( קוגניציה . ( לרגש חשיבות בכל היבטי החיים השונים , והוא בלתי ניתן להפרדה מן ההיגיון . לא ניתן להפריד בין קוגניציה לרגש . עבודות של נוירו-ביולוגים מעלות כי תגובות אמוציונליות קשורות לפונקציות קוגניטיביות במוח . מפרספקטיבה זו רגשות מנחים את הרציו . ההסתכלות על הרגש כמנוגד להיגיון היא בעייתית . הרעיונות של חברה פוסט-אמוציונלית ) Mestrovic , 1997 ) והעצמת מקומו של התקשוב בחינוך מחייבים חשיבה מחדש על יחסי הגומלין שבין היגיון לרגש , ועל שימת דגש על הרגש בתהליכי הלמידה הווירטואליים . ניסיוני האישי מחזק את הגישה שאין להפריד הפרדה גמורה בין הרגש לשכל . או'ריגן , ) O'Regan , 2003 ) במאמרה על אמוציות ולמידה מרחוק , אומרת כי הבעיה היא בהגדרת מושג הרגש בהקשרים הלימודיים . על פי תאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר ) Gardner , 1991 ( ותאוריית האינטליגנציות הרגשיות של גולמן , ) Goleman , 2000...  אל הספר
מכון מופ"ת