סיכום: אז מי אני בכלל?

" האקדח המעשן" במערכה א' חוזר בסצנת הסיום . אני מחזיר את הקורא לסיפורה של איילת שהתרחש בשחר עבודתי כמורה מקוון המלמד מרחוק . כעשר שנים עברו מאז זעקתה : " מיליון דולר למי שיפתח . " סיפור זה הולך אתי לאורך כל הדרך עד היום . סיפורי האישי , שנפרס לאורך פרק זה , בא בחלקו לתת מענה לזעקה של איילת ולמה שהיא מייצגת , אבל לא פחות להציג את תפיסת עולמי המקצועית . פרסתי לפניך הקורא מקצת האירועים , המחשבות , הדיאלוגים והמעשים שקרו במהלך עבודתי בשנים האחרונות . לכן אין טוב מלסיים את סיפורי בהצגת תעודת הזהות המקצועית שלי ולהעמידה על ארבעה תפקידים שהגדרתי לעצמי כמורה : . 1 מעצב ) ארכיטקט ( למידה – בפרק זה ביטאתי את תפיסתי האישית של מהו מורה – בעיניי מורה הוא בעיקר מעצב סביבות למידה Kumpulainen &) . ) Wray , 2002 ; Richards , 2005 עיצוב הפורומים כמרכיב מרכזי בסביבה הלימודית הוא דוגמה לכך . וודס ואברסול ) Woods & Ebersole , 2003 ) טבעו את המונח ארכיטקט של קהילה ) communal architect ( לציון תפקידו של המלמד בקורסים המתנהלים כקהילות למידה מקוונות . תפקיד המורה מוגדר כמי שמעצב סביבה המאפשרת פיגומים לחברי הקה...  אל הספר
מכון מופ"ת