במשעולי ההדרכה הפדגוגית המתוקשבת

Caminante , no hay camino , se hace camino al andar . Traveller , there is no way . The way is made by walking . הולך רגל - אין כל דרך . בהליכה ניצור את המשעול Antonio Machado ) 1875-1953 ( תחילת ההליכה הגעתי להדרכה פדגוגית לאחר שנים רבות של הוראה בבית הספר והנחיה של מורים . כמורה חיפשתי תמיד לבנות תהליכי למידה-הוראה שבהם התלמידים פעילים וחוקרים את התהליכים של עצמם באמצעות רפלקציה . עם אותה אמונה הגעתי למסקנה כי הדרכה פדגוגית היא לאפשר לפרחי הוראה לחשוב , ולנתח את התהליכים שהם עוברים במהלך ההתנסות האישית שלהם בכיתות . אני רואה את המדריך הפדגוגי כדמות מרכזית בעיצוב תהליכי הלמידה / הוראה המתרחשים בסדנה פדגוגית . תהליכים אלה מטרתם לחבר את העשייה החינוכית הנעשית על ידי פרחי הוראה במסגרת ההתנסות לסדנה הפדגוגית , ועם זאת גם לפתח חשיבה רפלקטיבית . בתוך זמן קצר הייתי מעורבת בתפקידים רבים כמדריכה פדגוגית : תיאום , תיווך , סיוע , הוראה , קשר , גיבוש תכניות לימודים , תמיכה בסטודנטים בכל סוגי הקונפליקטים , כולל הקונפליקטים האישיים , מתן משוב והערכה , פיקוח ועוד . ההדרכה הפדגוגית מוגדרת בספרות המקצ...  אל הספר
מכון מופ"ת