מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא - מקרא לישראל: משלי א-ט

מקרא לישראל : פירוש מדעי למקרא - מקרא לישראל: משלי א-ט

מחבר:
שנת ההוצאה: 2012
מילות מפתח: פרשנות המקרא; היסטוריוגרפיה מקראית; נוסח המקרא; תנ"ך. משלי; מקרא; פרשנות; תנ"ך - פרשנות; תנ"ך פרשנות; פרשנות תנ"ך; פרשנות התנ"ך; פרשנות תנך; פרשנות ת.נ.ך; פרד"ס; פשט; דרש; רמז; סוד; הסטוריוגרפיה מקראית; תנ"ך - היסטוריוגרפיה; תנ"ך - הסטוריוגרפיה; תנ"ך - נוסח; משלי (ספר)
"מקרא לישראל" הוא פירוש חדיש ומקצועי למקרא, הנסמך על רובדי התרבות היהודית לדורותיה.
הפירוש שם לו למטרה את המשימות הבאות: להתחשב במיטב הידע על נוסח המקרא, בשים לב לעדות תרגומיו העתיקים ולגלגוליו במשך הדורות; להעריך את הצד האמנותי של המקרא, על סוגי הספרות השונים שבו, לאור המקבילות החוץ-מקראיות ובהתחשב בהישגי הפרשנות הקלאסית והחדשה; להביא את מיטב הידע על לשון המקרא, על יסוד חקר הלשונות השמיות, המילונאות והדקדוק המודרניים; להביא את סברות המחקר על התהוות הספרים, כולל בירור זיקתם ההדדית של חלקי המקרא השונים; לתאר את הצד הריאלי של המקרא לאור הממצאים הארכיאולוגיים האחרונים והסברות היסטוריות החדשות; לבחון את עולמו הרעיוני של המקרא לאור תולדות המחשבה המקראית והחוץ-מקראית, ולהביא לפני הקורא דיונים שהתעוררו במשך הדורות בקשר לסוגיות הגותיות-פרשניות או היסטוריות מיוחדות – דיונים המשקפים את מקום המקרא בתרבות ישראל והעמים. אל הספר
נושא/נושאים: , כתובים
תוכן הספר:
האוניברסיטה העברית בירושלים

עם עובד

י"ל מאגנס

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג