מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן : ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי

מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן : ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"א - 1991
מילות מפתח: ספרות עברית; תרבות ישראל; שירת קודש של ימי הביניים; יהודי תימן; סיפרות; ספרות; תרבויות; שירה עברית; שירה-עברית; שירת-קודש של ימי הביניים; שירת קודש של ימי-הביניים; שירת-קודש של ימי-הביניים; יהדות; יהודים; עדה; עידה; העידה; העדה; עדת; תימן; עידת
פרופסור יהודה רצהבי, מבכירי הפרופסורים באוניברסיטת בר-אילן, עוסק בחקר הספרות העברית בימי הביניים זה ארבעים שנה. מחקריו מצטיינים בעומק רב ומשמשים מסד לכל דיון בחקר השירה העברית בימי הביניים ולשונה, בחקר יצירת רב סעדיה גאון ובחקר מורשת יהדות תימן והמזרח.
ספר היובל המוגש בזה עומד בסימן בעל היובל ונכללו בו מספר תחומים מתחומי התעניינותו.
הספר פותח במדור לשון ומנהג ועוקבים אחריו המדורים: עיונים בתורת רס"ג; ספרות יהודי תימן; שירה ופיוט בקהילות ישראל; המקאמה והסיפורת; וספרות ההשכלה. חותמת את הספר רשימה ביבליוגרפית מקיפה ומרשימה של בעל היובל. אל הספר
תוכן הספר:
הוצאת אוניברסיטת בר אילן

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13