שרה כ"ץ על כמה מן 'הסתומות' בחייו של ר' יצחק אבן עזרא

א יצחק בן אברהם אבן עזרא ( ריבא"ע ) ראוי להיחשב בין גדולי המשוררים בספרד בימי הביניים , וכמו משוררים גדולים אחרים בני העת ההיא גם קורות חייו נותרו במידה רבה אפופי תעלומה . גם המהדורה המדעית של הדיואן שהיה בידי עזרא סילוורה שהותקן על ידי מ"ח שמלצר , לא פענחה את סוד חייו של ריבא"ע , לפי מה שמציין המהדיר ' אף על פי שיש בידינו מקורות לא מעטים וחשובים המגלים לנו ידיעות על חיי יצחק אבן עזרא הרי הם כאילו כובשים נבואתם מאתנו ומגלים טפח ומכסים . 'טפחיים כך נותרה בעינה תעלומת המחלה שחלה בה , כפי שמרמז ראב"ע אביו בשיר הקינה שחיבר עליו 'תוחלתי נכזבה' כבדי כע # ן יכלה , / ולבי על ןקו ד יצלה , ואיןל א # קוט ואיןל אשלה , / ונפ ^ י אל בני תכלה , א # זר אצתי לבקן ^ ז נא / ארוכה לו — ואין מעלה 4 / גם פרשת נדודיו ב'ארצות המזרח' הנרמזת בשיר הקינה השני שחיבר האב על בנו 'וצאתו 1 לתיאורו המפורט של דיואן זה , ראה במבוא לדיוואן החדש , יצחק בן אברהם אכן עזרא — שירים , מהדורת מ"ח שמלצר , ניו יורק תשמ"א [ להלן = שמלצר 2 . [ שם , עמ' ט . ההדגשות הן שלי ( ש"כ ) וכן מכאן ואילך , אלא אם כן יצוין אחרת . 3 ראה : ד' כהנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן