דוד דורון למשמעיה של 'הכי' העברית

א במסגרת מאמרו המקיף 'כ כן , 'ודומיהן הקדיש י' בן נון ( ז"ל ) גם פרק למלה 'הכי' שבמקרא ולהוראתה . הוא ניתח בחריפות את ההקשרים שבהם נתונה המלה בתוך הפסוקים , הזכיר אחדים מאלה שנזקקו לסוגיה , והגיע לקביעה כי אין מדובר מלכתחילה במלת שאלה , אלא 'הכי' היא קיצור של * ' הכן = אכן , אמנם , . 'הנה ואמנם זוהי אחת מן המשמעויות הדומינאנטיות אצל קדמונינו . אולם בן נון לא עמד על ההשתלשלות וההסתעפות של משמעי 'הכי' גופא לאורך ההיסטוריה , וחסרים חוליות ומקורות רבים , אשר חלקם אף הביעו במפורש את המשמע שהוא הציע ( אם כי לאו דווקא על פי הגזרון שהוא קובע , ( כבר לפני מאות שנים רבות . בדיקת שימושה של 'הכי' העברית בלשון ימינו , מורה על צמצום מרבי לכדי משמע אחד בדרך כלל ; במשאל בזק שערכתי בקרב שישים חיילים וחיילות חניכי קורס עיוני בצה"ל , כולם ילידי הארץ , בוגרי בתי ספר תיכונים עיוניים בשנת תשמ"ו , הוצגה להם השאלה : אילו משמעים למלה 'הכי' ידועים לך ? התוצאות היו כדלקמן . כל הנשאלים השיבו 'ערך ההפלגה' / . 'ביותר' רובם תמהו על עצם ההנחה הגלומה בשאלה , דהיינו שיש יותר ממשמע אחד למלה . ארבעה בלבד הוסיפו משמע שני ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן