אפרים חזן שיריו האישיים של רבי דוד בן אהרן חסין

החלוקה הסטנדרטית של שירת ספרד לשירת קודש ולשירת חול מחמיצה כמה חטיבות שירים שבין התחומים , ובהן שירים הנחשבים לפסגת היצירה של תור הזהב : שירי המלחמה להנגיד , שירי בקשת החכמה לרשב"ג , שירי התלונה האישיים של משה אבן עזרא , שירי ציון ושירי המסע לרבי יהודה הלוי . ח' שירמן נזקק לעניין זה , והדגיש כי 'שירים אלו מצוינים ברוח אמונה עמוקה , 'מאוד ולדעתו ההבחנה היא בין שירים שנועדו לתפילה ( הפיוטים והסליחות ) ליתר השירים ( גם קודש וגם חול . ( א' מירסקי קבע מאפיינים לשירי סוג זה : ' ... שהם קשורים אל תולדות חיי המשורר , אל מעשיו , אל השקפת עולמו ואל . 'שאיפותיו ד' פגיס הבליט את ייחודם של שירים אלה ושל שירים 'חורגים' אחרים בדבריו על סוגי שירת החול 'שירים לא מעטים דווקא מן הבולטים באיכותם , חרגו לחלוטין מתחומו של סוג מסורתי מסוים , רובם אישיים מאוד , כלומר מכריזים על עצמם כעל מבע אוטוביוגרפי מהימן , לפחות בדמות שבחר המשורר . 'לעצמו בעקבות רבותיי אלה ניסיתי לקבוע את תחומיה של השירה הספרדית ולתחום בין השירים האישיים , שירי הקודש האישיים ושירי הקודש הפייטניים , כל קבוצה וייחודה . לאחרונה הציעה מ' יצחק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן