יוסף טובי דף נוסף מספר הגלוי לרב סעדיה גאון

א . מבוא קרוב למאה ועשרים שנה חלפו מאז הודיע אברהם פירקוביץ ברבים את טיבו שלספר הגלרי לרב סעדיה גאון . אך רק עשרים וחמש שנה לאחר מכן פרסם א"א הרכבי קטעים רבים מן החיבור , שמקור כולם בגניזת קאהיר . מאז גילו ופרסמו חוקרים שונים קטעים נוספים — כולם מן הגניזה — ואחרון שבחוקרים ש"מ שטרן , לפני שלושים ושלוש שנים . אף על פי כן , רובו של החיבור , על שתי מהדורותיו — העברית והערבית — אינו בידינו , ומטבע הדברים שגם ידיעותינו על תוכנו ומבנהו אינן שלמות . והנה , עלה בידינו לזהות דף נוסף מן החיבור באוסף הגניזה שבספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק , שיש בו להוסיף נדבך נוסף בשחזורו של החיבור , שהוא מן המעניינים ביותר בין חיבוריו של הגאון , אם בשל הידיעות האוטוביוגרפיות וההיסטוריות שבו , ואם בשל דרכו הלשונית המיוחדת . בידוע , כתב רס"ג את חיבורו בעקבות הפולמוס שפרץ בינו לבין ראש הגלות דוד בן זכאי שנתיים לאחר שנתמנה רס"ג לגאון ישיבת סורא בידי ראש-הגלות באייר ד'תרפ"ח . ( 928 ) סיבת הפולמוס הייתה סירובו של הגאון לאשר פסק דין של ראש הגלות . סופו של דבר הודח הגאון מכהונתו , אך לא איש כמוהו יקבל את הדבר בשתיקה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן