ניסן נצר תרומתו של רד"ק לפתרון מלים מקראיות יחידאיות בצורה או בשימוש לאורה של לשון-חכמים

בהקדמה למאמרי 'תרומתו של רד"ק לפתרון מלים יחידאיות שורש במקרא על פי לשון חכמים' הודגשה תרומתו הכוללת של רד"ק לביאור מלים מקראיות על פי לשון חכמים . גוף המאמר יוחד אך ורק למלים יחידאיות גמורות , כלומר יחידאיות שורש במקרא , שאחףם ) ורע ( ים ) להן בלשון חז"ל . מאמר זה ייוחד למלים מקראיות יחידאיות צורה או שימוש , שלביאורן נסמך רד"ק על לשון חכמים . מלה יחידאית צורה היא מלה , שיש לה אחיות משורשה במקרא , אך בצורתה המסוימת היא בודדה , כגון השם 'חניות' ( יר' לז , טז , ( המופיע רק אחת במקרא , אך שורשו ' חנה' מיוצג עוד הרבה בפועל הקל , בשם 'מחנה' וכן בשם יחידאי הצורה 'תחנות' ( מ"ב ו , ח . ( מלה יחידאית שימוש היא מלה , ששימושה שונה משאר שימושיה במקרא , כגון השימוש המושאל ב'אכל' במשמע 'תפס , 'שטח המצוי רק ביחזקאל מב , ה ושונה משאר ' אכל' שבמקרא . הסידור הפנימי להלן הוא על פי אלפבית של השורשים . 1 על פי ספד השרשים לרד"ק , מהד' ביזנטל לברכט , ברלין . 1847 במקום שרד"ק נסמך על לשון חכמים גם בפירושו לפסוק , מצוין הדבר בהערות . 2 התפרסם , ( HUCA = ) Hebrew Union College Annuals כרך , ( 1989 ) 59 א-יא .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן