מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן

עמוד:4

יוצא לאור בסיוע : האקדמיה האמריקאית למחקר היהדות ע"ש לואיס ומיגה אפשטיין ; המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד חחינון והתרבות ; מכון קורצווייל לחקר הספרות העברית ; מרכז לחקר שירת הקודש שבתמיכת משרד הדתות מסת '' ב ISBN 965-226-107-6 כל הזכויות שמורות לאוניברסיטת בר אילן , רמת גן נדפס בישראל , 1991-א"תשנ דפוס 'גרף חן' בע '' מ , ירושלים

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר