מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן

מחקרים בספרית עם-ישראל ובתרבות תימן ספר היובל ליהודה רצהבי יצא לאור בשיתוף עם הוצאת קח ישראל מץ וקרן ספריית יצחק קיוב מחקרים בספרות עם ישראל ובתרבות תימן ספר היובל לפרופ' יהודה רצהבי עורגים יהודית דישון אפרים חזן הוצאת אוניברסיטת בר אילן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן