תוכן העניינים

עמוד:6

ד . שירה ופיוט יעקב אדלר מבוא לפיוט 'את מי נועץ ויביניהר — יוצר לשבת חתן לו ' אליעזר בר נתן 211 אברהם דוד לתולדותיו של אברהם תלמיד הספרדי מנכבדי קהילת יהודי מצרים ( לאור מסמכים חדשים מן הגניזה ) 221 בנימין בר תקוה פיוטי השלום הפרובאנסליים 229 אביבה דורון תהילה למצרים 253 מאיר ולנשטיין על אחד מן 'המשוררים המפוארים' בני המאה השבע עשרה במצרים ( על פי כ"י שוקן 259 ( 37 אפרים חזן שיריו האישיים של רבי דוד בן אהרן חסין 279 יוסיף יהלום הפואטיקה של הפיוט הספרדי על פי ביקורת הפיוט הקדום לאברהם אבן עזרא 301 מאשה יצחקי 'בשבח פירות אילני הגן' — שלוש קריאות אפשריות במקאמה 307 שרה כ"ץ על כמה מן ה'סתומות' בחייו של ר' יצחק אבן עזרא 319 אהרן מירסקי שירי הספרדים משער הביטחון של ספר הלכלת הלבבות 337 ה . מקאמה וסיפורת יואב אלשטיין החוגגים בדלותם — גלגוליו של סיפור מימי הביניים לסיפורת החסידית 353 יונה דוד השער העשירי מספד המשלים ליעקב בן אלעזר 365 יהודית דישון 'הנסיעה בים' שער לח מסעד ו / חכמללי ליהודה אלחריזי 377 צבי מלאכי בעל חיים שנאכל נברא מחדש מעצמותיו — מוטיב פולקלורי עתיק בסיפורים עבריים 395 דוד שמחה סגל הפתיחה , הסיום והסיפור העוטף בס 5 י תד / כמללי ליהודה אלחריזי 407 ו . ספרות ההשכלה יצחק ברזילי גלגולי מושג 'ההשכלה' בהגותו של פרץ סמולנסקין 425 יהודה פרידלנדר הערות לשירתו של החתם סופר במלאת מאה וחמישים שנה לפטירתו 437 כתבי יהודה רצהבי : רשימה ביבליוגרפית — אילנה צור 445

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר