שמעון שרביט מוקדם ומאוחר בלשונות התפילה של בני־תימן

כתבי היד , שבאו מתימן בדורות האחרונים — מהם חיבורים מקוריים של בני תימן ומהם העתקות של חיבורים ידועים מאירופה ומארץ ישראל — הפרו את מחקר חכמת ישראל והכשירו את הקרקע להתקנת מהדורות מדעיות . חכמי הפילולוגיה התלמודית וחוקרי לשון חכמים שאבו מלוא חופניים ממסורותיהם של בני תימן , שכן שם יצא להם לבני תימן , שהם משמרים מסורות עתיקות ודווקניות . אולם זאת לדעת , שלא בכל עניין ועניין יש לבני תימן מסורת אחת משותפת . העברית שבפיהם , למשל , מתפלגת לחמישה מחוזות ונוסח התפילה שלהם מתחלק לשני מנהגים עיקריים ( ראה להלן . ( אמנם לא כל המסורות שבידיהם היום עתיקות יומין הן , שכן לפחות מאמצע המאה השש עשרה חדרו ספרי הדפוס לתימן ועמם חדרו הקבלה של האר"י ונוסח התפילה של המקובלים שבארץ ישראל . לחדירה זו הייתה השפעה ניכרת אף בתחום נוסחאות התפילה ומסורותיה הלשוניות . ולכך אנו מקדישים מאמר זה . א . נוסחי התפילה בתימן התכלאל התימני — כך מכונה מחזור התפילות של כל ימות השנה כמנהג בני תימן — ניכר בייחודו הן בנוסח התפילה והן במסורת הלשונית המשתקפת ממנו . עד סוף המאה השש עשרה הכירו בני תימן נוסח תפילה אחד בלבד , הוא הנו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן