מפו; 2 ישובי היהודיט בתימן בהם ווחגתקו גתבי־היד בסיס למפה זו שימשה המפה בספרו של ש''ד גויטיין, התימנים ו (מקומות נוספים שזיהויים מוטל בספק ולא סומנו במפה: כפר די מלאך, עקאר, פדירה‭.(‬