מאיר ולנשטיין על אחד מן 'המשוררים המפוארים' בני המאה השבע־עשרה במצרים (על־פי כ"י שוקן 37)

א . מבוא רבים הם הגלגולים שעברו על כתב היד הנ"ל שהגיע למכון שוקן ' . בכתב יד זה אלפים אחדים של שירים , ומהם דיוואנים שלמים של משוררי תקופת ספרד , כגון : אבן גבירול , משה אבן עזרא , יהודה הלוי וטדרוס אבולעאפיה . שירים אלו הועתקו על ידי סופר , שחי ככל הנראה , במצרים בסוף המאה השבע עשרה . מעתיק כתב יד זה מעיר הערות שונות בראש שירים , וברבות מאלו ניתן לראות את יחסו הרגשי למחבר השיר . פעמים שהוא מביא מעין ביקורת על שירים מסוימים המעידה על טעמו הספרותי . על תופעה זאת ועל טעמו זה יש לייחד את הדיבור , ואין כאן המקום לכך . המעתיק הביא בדפים 146 א , ב 157 — א , ב שירים ממשוררים ו'קדמי , 'ps וביניהם — מספר גדול של משוררי מצרים בני המאה השבע עשרה . בדפים מועטים אלה דחס במיומנות רבה שירים מבני דורו ושירים ממשוררים שנפטרו סמוך לדורו , שרוח שירתם עדיין ריחפה , כביכול , בחלל עולמו . הוא ליקטם לפי טעמו וכינסם אל תוך האנתולוגיה שלו . * מודה אני בזה להנהלת מכון שוקן על שהרשתה לי להשתמש בכ"י זה . תודה מיוחדת לגב' מדיון הוך על עזרתה הרבה בסידור המחקר ובהעתקתו . 1 על כך , עיין ד' ילין , 'גלגולי , 'י"כ מאזני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן