יעקב אדלר מבוא לפיוט 'את מי נועץ ויביניהו' יוצר לשבת חתן מאת ר' אליעזר בר נתן

הפיוט 'את מי נועץ , 'ויביניהו חובר בידי ר' אליעזר בר' נתן ממגנצא ( הראב"ן ) והוא יוצר לשבת חתונה . הראב"ן היה פייטן פורה . חלק מפיוטיו וסליחותיו מצאו את מקומם במחזור התפילות של קהילות אשכנז . צונץ רשם עשרים וארבעה מהם . דוידזון מונה 28 פיוטים . הפיוט נמצא בכמה כתבי יד : אוקספורד , 1149 דפים ; 129-125 המבורג ; 127 פאריז 647 ועוד . הפיוט המתפרסם כאן מיוסד על כתב יד אוקספורד . תבנית הפיוט הפיוט בנוי על סימטריה כפולה של מחרוזות ראשיות וסטרופות ביניים ( מחרוזות . ( 'קדוש' המחרוזות הראשיות — שתים עשרה במספר , בנויות מששה טורי שיר כל אחת . מחרוזות הקדוש — אף הן שתים עשרה במספר , בנויות מארבעה טורי שיר כל אחת . נמצא כל טורי הפיוט מגיעים לסך מאה ועשרים טורים . המחרוזת הראשית הראשונה בפיוט , מיוסדת על אקרוסטיכון : 'אליעזר' בראשי הטורים ( א פעמיים בטור הראשון . ( הטור השישי הוא פסוק והוא מתחבר למחרוזת הקדוש במלת שרשור כשבראשה האות 'אלף' מחרוזת ה'קדוש' הראשונה ( ללא אקרוסטיכון ) פותחת , כאמור , במלת שרשור באות 'אלף' שבה הסתיימה המחרוזת הראשית . הטור הרביעי הוא פסוק ולאחריו סיום במלת . 'קדוש' 1 על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן