יהודית דישון 'הנסיעה בים' שער לח מספר תחכמוני ליהודה אלחריזי

יהודה אלחריזי היה אחד הנוסעים בימי הביניים . את נסיעותיו תיעד בדרך ספרותית בספר המחברות שלו בשפה העברית , בספר החכמתי , ולפחות במקאמה אחת בשפה הערבית . בנסיעותיו מספרד למזרח וחזרה נאלץ לעבור ימים , ובוודאי חווה סערות בהפלגותיו , אותן תיעד בדרך ספרותית במחברת ה לח , בפתיחה למחברת ה טו ובחלק מן המחברת ה כו בספר תחכמוני . נסיעה בים באותם ימים היתה איטית ובלתי נוחה , אף כי נערכה בעונת האביב ובעונת הקיץ בלבד . הנסיעה בים גרמה סבל רב לנוסע ולבני משפחתו , שבדרך כלל לא נלוו לאבי המשפחה במסעותיו , ונשארו בבית , גם אם היה בדרך שנים ארוכות . 1 וראה , למשל , במחברת ה כח , שהיא תיאור ירושלים ! או במחברת ה לה , בה מתאר אלחריזי ביקור בקבר עזרא ; או במחברת ה מו , שבה מתוארים מסעותיו של אלחריזי ; או במחברת ה מז , העוסקת כשבח מספר מדינות ( ערים ) כמו ירושלים , עכו , דמשק , צובא , אשור וכבל . כל המובאות מספרחג / בס'לגי במאמר זה תהיינה על פי מהדורת א' קמינקא , וורשא תרנ"ט . 2 ועיין י' רצהבי , 'מקאמה ערבית מפרי עטו של , 'אלחריזי כיל / לדת רפרשנות , , ( 1980 ) 15 עמ' 3 . 51-5 בחורף היו האניות נכנסות לתיקוני...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן