אליעזר שלוסברג לגלגולו של פירוש רס"ג על דניאל י, ג: 'ובשר ויין לא בא אל פי... עד מלאת שלשת שבעים ימים'

אחת הבעיות המרכזיות בפניה ניצבו חכמי ישראל בימי הביניים , הייתה התעמולה הקראית לנהוג אבלות על חורבן המקדש ועל גלות ישראל ' . אחד מגילוייה החשובים של תעמולה זו היה איסורם של חכמי הקראים לאכול בשר ולשתות יין בגלות . לדעת ענן בן דוד , הנחשב למייסד הקראות , האיסור איננו נובע מאבלות על המקדש ועל ירושלים , אלא מן האיסור לאכול בשר ולשתות יין מחוץ לגבולות ארץ ישראל . גם לדעת דניאל אלקומסי , החשוב חובה נעימה היא לי להודות לפרופ' ד' שפרבר , שעודדני והמריצני לכתוב מאמר זה ואף הואיל לקרוא טיוטה ראשונה שלו . על מקורותיה ועל גילוייה של אבלות זו ראה : , Faiimid Caliphs , vol . 1 , New York 1970 , pp . 47-49 J . Mann , The Jews in Egypt and Palestine under the משה צוקר , 'תגובות לתנועת אבלי ציון הקראים בספרות , 'הרבנית ספי הילבל לחניך אלכק , ירושלים תשכ"ג , עמ' ; 401-378 משה גיל , ארץ-ישראל כתקופה המוסלמית הראשונה , ( 1099-634 ) תל אביב תשמ"ג , עמ' , 507-506 סעיפים . 826-825 ישראל פרידלנדר מוצא באיסור לאכול בשר השפעה מאניכאית , ובייחוד השפעה של התנועה המאניכאית הפרסית של מזדק ( ראה מאמרו Jewish-Arabic...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן