דוד שמחה סגל הפתיחה, הסיום והסיפור העוטף בספר תחכמוני ליהודה אלחריזי

א . מבוא פניס רבות למשורר הנודד , חבר הלןיני , גיבור המחברות בספר תהכמזני ליהודה אלחריזי : מחד גיסא , הוא מורה , עולה רגל , איש מוסר , מחבר תפילות ; ומאידך גיסא — סטיריקון , שובב ורמאי ; ובכל מקום הוא מבריק בכישוריו הלשוניים שיריים כמספר , כשחקן , כמרצה , כמתדיין , כמשבח וכמגנה . אך חוץ מן המבוא , אין הקוראים פוגשים גיבור זה במישרין . ישנו תמיד מתווך , והוא , 'מגיד'ה הימן האזרחי , המוצג בראש כל אחד מחמישים שערי הספר בזו הלשון . 'נאום הימן . 'האזרחי מתכונת זו ירש אלחריזי מאלחרירי , בעל 0 פר המקאמאת , שאותן תרגם אלחריזי לעברית בשם מחברות איתיאל . בשני שערים ( בלבד ) נעלם המגיד מיד לאחר הופעתו — השערים כ ו נ , פותחים אמנם בלשון נאום הימן האזרחי , אך לאחר מכן בא המשפט ו 'הגד הגיד לי חבר הקיני ... שהמשכו הוא סיפורו של חבר ואין עור זכר להימן ; ביתר ארבעים ושמונה השערים אנו נתקלים בפתיחות עלילתיות מגוונות באורכן ובתוכנן . לעתים הימן נמצא כבר במקום האירוע ; אך לרוב הוא יוצא , בתוך קבוצה , או לבדו לעיר אחרת או לארץ אחרת . לעתים קרובות נמסר לקורא מה מניע את הימן ללכת : יש שהנדוד כופה עליו את היצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן