מאשה יצחקי 'בשבח פירות אילני הגן' — שלוש קריאות אפשריות במקאמה

. 1 המחקר המודרני בתחום ספרות המקאמה העברית התקשה להגדיר הגדרה מדויקת של הז'אנר , שהוא עוסק בו . המחלוקת העיקרית הינה בין ח' שירמן וש"מ שטרן . הד ברור ביותר למחלוקת זו ניתן למצוא בדבריו של ד' פגיס , המתחבט אף הוא בסוגיה , באומרו : ' אם נחמיר בהגדרת הסוג לכל דקדוקיו , לא נמצא בספרד העברית אלא שניים או שלושה קבצי מקאמות . לעומת זאת קשה לראות מקאמה בקובץ דברי מוסר מתובלים במשלים , בתיאור סאטירי חסר עלילה של מעמדות או של הווי , אף אם נכתב במה שנהוג לכנות "צורת מקאמה '" ( פגיס , עמ' . ( 236 למחלוקת סביב הגדרת הז'אנר יש השלכות על מגמותיה ומשמעויותיה התרבותיות והחברתיות של המקאמה העברית . נראה , שבמקאמה הקלאסית ( על פי התפיסה הז'אנרית ( 'צרה'ה שליטות שלוש מגמות עיקריות : מגמת השעשוע לשמו , שעיקרה בסיפורי הרפתקאות מרתקים ; מגמת ההומור והסאטירה , שעיקרה בדברי חידוד וויכוח ובביקורת חברתית ומגמת ההידור והאורנאמנטיקה המילולית . מגמה זו מגיעה לשיאה ביצירתו של אלחרירי הערבי , ומהווה במוצהר את הכוח המניע את אלחריזי בחיבורו תדוכמרני , באומרו : ' על כן חברתי הספר הזה להראות כח לשון הקדש' ( מהד' טופורו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן