אברהס דוד לתולדותיו של אברהם תלמיד הספרדי מנכבדי קהילת יהודי מצרים (לאור מסמכים חדשים מן הגניזה)

אברהם תלמיד , איש עסקים אמיד , שמוצאו מספרד ' היה מן הדמויות הבולטות בקרב יהדות מצרים ברבע האחרון של המאה החמש עשרה וברבע הראשון של המאה השש עשרה . בספר מסעו למצרים וארץ ישראל בשנת רמ"א ( 1481 ) מונה ר' משולם מוולטירה בין ' היועצים והעומדים תמיד אצל הנגיד' את 'ר' אברהם התלמיד , והוא תלמיד ר' משה . 'פישי ממקורות שונים , בעיקר ממסמכי הגניזה , ניכרת פעילותו המסחרית והפיננסית במצרים ומחוצה לה . מסתבר , שהוא סייע בממונו למדפיס יהושע שלמה שונצינו להדפיס את המשנה עם פירוש הרמב"ם בנאפולי שנת רנ"ב " . ( 1492 ) * אני מבקש להודות לפרופ' מ' שמלצר לשעבר מנהל ספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק ולפרופ' ד' גולדנברג ממכון אננברג ( לפנים אוניברסיטת דרופסי ) בפילדלפיה , על סיועם ועל הרשאתם לפרסם מסמכים שבאוצרותיהם . מחקר זה משולב במפעל אורינס יודיקוס ( המקורות לתולדות היהודים בארצות האסלם ) שבמכון בן צבי . עוד אודה לידידי פרופ' מ"ע פרידמן על הערותיו המועילות . 1 כפי שנראה עוד להלן , הערה . 4 2 הוא הנגיד שלמה בן יוסף שידיעות אחדות אודותיו מובאות על ידי ר' משולם בספר מסעו , מהד' א' יערי , ירושלים תש '' ט , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן