יואב אלשטיין החוגגים בדלותם — גלגוליו של סיפור מימי־הביניים לסיפורת החסידית

א בשנת 1963 פרסם חיים שוורצבאום , חוקר הפולקלור , מאמר מקיף המציע מקורות השוואה Discipline ! Clericalist של פטרוס אלפונסי . באותו מאמר הקדיש שוורצבאום חמישה עמודים לסיפור מס' 28 שבספר הנזכר , שנושאו הסיפורי הוא פילוסוף הבוחר בחיי הסתפקות במועט ובעצם בחירתו קרא תיגר כנגד חיי המותרות הרווחים בחברה . שוורצבאום הסב למקורות יהודיים וכן למקורות לטיניים וערביים , ואף הציע קשר לסיפור מספר בן המלך והנזיר , שנושאו הוא עניים החוגגים באשפה , תוך שהמלך ומשנהו מתבוננים בהם . בעצם הצעת הקשר הזה חרג שוורצבאום משיטת השוואה הכרוכה במוטיף וטיפוס גרידא ועבר לחשיבה תימטולוגית . ביחס לסיפור הנזכר מב / המלך והנזיר מצויות הערות השוואה של א"מ הברמן , אשר במהדורה של הספר הנ"ל שהוציא בשנת , 1951 הצביע על נוסחאות יהודיות נוספות של הסיפור , כמו זו שבחיב 7 י החשובה להמאירי וכשמהל ; הנפש ( יידיש ) לאלחנן קירכהאן . שני החוקרים פסחו על נוסחה המופיעה בזכרונות גליקל מהמלין , ואף שיירו לכותב הטורים האלה בקעה קטנה להתגדר בה , משום שלא שמו לבם לשני סיפורים נוספים מאותה סדרה , שהובאו בספרי סיפורת חסידית , שנדפסו בשנות השישי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן