יהושע בלאו קווים מילוניים אופייניים המשותפים לערבית היהודית וללהגים הערביים החדישים

עמוד:12

והנה , למרבה הפלא , בכך לא דיי . מלבד הדמיון המבני שבין שתי שכבותיה של הניאו ערבית מצויים בערבית היהודית ( ובערבית הבינונית בכלל ) פרטים מילוניים משותפים במידה מפתיעה לכאורה . ומאחר שבעל היובל הנכבד העניק לנו ספר חשוב בתחום מילונית הערבית היהודית , נראה מתאים להגיש לו ליובלו מאמר העוסק אף הוא במילונות הערבית היהודית . אביא אפוא להלן מבחר פרטים מילוניים משותפים לערבית היהודית וללהגים חדישים , שנראו לי מייצגים ואפייניים במיוחד . נסיים את המאמר בניסיון להבין את פשרו של שיתוף מילוני זה . ברא ) ' £ ב ) , 'חוץ גם , Lexicon E . W . Lane , Maddu l-Kamoos , An Arabic English : 'החוצה' לונדון 1893-1863 בערכה חושבה לבתר קלאסית , והיא מובאת אצל , Arabic-English Dictionary J . G . Hava , ביירות 1915 כמוקפת להג סורי ( אך מבלי להוציא מכלל אפשרות את המצרי , ( ועיין למשל , R . Dozy , Supplement aux dictionnaires arabes , ליידן , anglais R . Blachere , M . Choue ' mi , C . Denizeau , Dictionnaire arabe-frangais- , 1881 פריז , Syrie : Alep , Damas , Liban , Jerusalem A . Barthe'lemy , Dictionnaire arabe-frangais , Dialectes de , 1967 פריז , 1969-1935 הרואה במלה זו בצדק שאילה מן הארמית , S . Spiro , An Arabic- English Vocabularyof the Colloquial , Arabicof Egypt קהיר-לונדון Dictionnaire pratique arabe-frangais , ... I ' arabe parle en Algerie et en Tunisie ... M . Beaussier - M . M . Ben Cheneb , , 1895 אלג'יר , W . Marc . ais — A . Guiga , Textes arabes de Takrouna , ii , Glossaire , 1931 פריז 1961-1958 ( אין לטעון ממציאות מלה זו בצפוךאפריקה , שאיננה שאולה מן הארמית , שהרי בגלל המגעים בין להגים עשויה הייתה מלה שאולה מן הארמית להתפשט על פני שטחים גדולים ) בערכה . מתועדת כבר אצל רס"ג , עיין י' רצהבי , אלעד הלשון כל / פסיי רכסעדיה גארן , רמת גן תשמ"ו , ומצויה הרבה בטקסטים ערביים יהודיים אחרים ; רצהבי מצטט את יפת בן עלי , ועיין למשל אצל 27 , 126 K Abraham al-Fasithe Karaite , New Haven 1936-45 Dictionaryof the Bible Known asKitab jami ' al-alfa ? ( Agron ) of David ben S . L . Skoss , The Hebrew-Arabic כל מא ברא 'כל מה , 'שבחוץ ב 19 , 4 'צרכו ברא יעני כארג אלקדס' 'צעקו חוצה , רוצה לומר מחוץ , 'לירושלים ; 47 , 589 י' בלאו , תשובות הרמב"ם , התשי"ח ואילך , א 4 , 130 ( שאלה ) 'יסכן ברא' 'ידור . 'בחוץ גם בכתיב ברה : מ' גיל , ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה , תל אביב תשמ"ג , ג 24 , 91 'יכרג ברה באב אלדאר' 'ייצא אל מחוץ פתח , 'החצר ואינני יודע , אם יש לבטאה barra או . barrat אביא לראשונה את האנטונימים 'ברא' ו 'גוא' ) ' ב ) דווץ — ( ב ) , 'פנים אחר כך את שני הפעלים 'גא' 'הביא' ו 'שאף' , 'ראה' אשר C . A . Ferguson הזכירם במאמרו , 'The Arabic koine' , Language 35 ( 1959 ) , עמוד , 629 כראיה למציאות שפה משותפת , שממנה נתפצלו כביכול הלהגים היישוביים ; את יתר המלים אביא לפי סדר אלפביתי של השורש , רק את 'אשר' 'רע יותר' הבאתי בעקבות האנטונים שלו 'אכיר' 'טוב . 'יותר

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר