צמח קיסר עיונים ראשונים בתכלאל שהועתק בידי המהרי"ץ

המהרי"ץ ר' יחיא צאלח , הידוע בכינויו , 'ץ"מהרי' היה מתלמידי החכמים המובהקים שעמדו לה ליהדות תימן במאות האחרונות . הוא נולד בשנת תע"ה ( 1715 ) בערך ונפטר בשנת התקס"ה '( 1805 ) בהיותו כבן תשעים . בילדותו למד תורה מפי אביו ומפי סבו , אך מאוחר יותר שימש שני תלמידי חכמים גדולים : ר' דוד בן שלמה משרקי , שכתב פירוש חלקי על השולחן ערוך , ור' יחיא בן שלום עראקי הכהן . מכוח ידענותו בתורה נתמנה לאב"ד בצנעא שבתימן , אך סמכותו כמנהיג הרוחני הוכרה בקרב יהדות תימן כולה , עד שר' יעקב ספיר מציין : 'ושמו גדול בכל ארץ התימן והולכים לאור פסקיו והכרעותיו כהלכה למשה . 'מסיני המהרי"ץ , עם שהיה מנהיג רוחני של הקהילה , התפרנס מיגיע כפיו ולא נטל שכר מרבנותו . רצהבי , המסתמך על מסורות שבעל פה , מציין , שבוקר ב 1 קר לאחר התפילה והלימוד היה עוסק במלאכת הצורפות כשעתיים , לאחר מכן היה הולך לבי"ד ומעיין במשפטים שהיו לפניו , ולאחר סעודת הצהריים היה יושב וכותב ספרי תורה , 'ומזה היה מתפרנס כי לא נטל שכר . 'רבנותומ המהרי"ץ , שהיה איש אשכולות , היה פורה גם מבחינה ספרותית . ידועים לנו שמונה חיבורים שלו , במקצועות יהדות שונ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן