יהודה פרידלנדר הערות לשירתו של החתם סופר במלאת מאה וחמישים שנה לפטירתו

( ז' בתשרי תקכ"ג — ( 1762 ) כ"ה בתשרי ת"ר (( 1839 ) אמר חזקיהו [ : ] תורה שאני עוסק בה מכפרת על השירה ( שיר השירים רבה ד , דו ) החדש אסור מן התורה בכל מקום ( ספרא אמור פרשה י , יא ) ( חתם סופר , אורח חיים סימן כח ) שירי החתם סופר , עשרים ושנים במספר , נכתבו במשך עשרים ושלוש שנה בין השנים תק"ן-תקע"ב , ( 1811-1789 ) בימי שבתו של המחבר בפרוסניץ ובדרזניץ שבמורביה , במטרסדורף שבבורגלנד , ובשנים הראשונות לשבתו בפרסבורג . השירים פורסמו לאחר פטירתו , בספר שידת משה בשבע מהדורות : . 1 מהדורת מענדל פרנקפורטר , פרסבורג תרי"ז . 2 ;( 1857 ) כני'ל , פרסבורג תרי"ח . 3 ;( 1857 ) מהדורת יהושע בן שלמה סג '' ל נפתליוויץ , פרסבורג תרל"ה . 4 ;( 1875 ) מהדורת שלמה אלכסנדר סופר מסערעט , בודפסט תרס"ב . 5 ;( 1902 ) מהדורת יודא גרינוואלד , סאטמאר תרס"ח . 6 ;( 1908 ) שלושה שירים נוספים , שלא נדפסו במהדורות הקודמות של שירת משה , פורסמו מכתב יד לראשונה בספר שירי שירים , מהדורת אברהם סופר , ניו יורק תש"כ . 7 ;( 1960 ) מהדורת יצחק ישעי' ווייס בני ברק תשל"ז . ( 1977 ) מלבד המהדורות המודפסות ראיתי שני כתבי יד של מעתיקי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן