רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

רב-תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

מחבר:
שנת ההוצאה: תשנ"ח-1998
מילות מפתח: יהדות ודמוקרטיה
מטרתו של ספר זה היא להתמודד עם השאלות האמורות הן בהקשר המקומי של ישראל והן בהקשרים אחרים בהם עיצבו בני-אדם את זהותיהם תוך מפגש בינתרבותי. מאמרי הספר נכתבו במסגרתם של תחומי-דעת שונים, כגון: התיאוריה הפוליטית, הפילוסופיה, המסורת היהודית, המשפט, ההיסטוריה, הסוציולוגיה, החינוך ומדע המדינה. המשתתפים בספר מבקשים להאיר היבטים שונים של קיום רב-תרבותי, הן מבחינת האפשרויות שקיום כזה יוצר והן מבחינת הבעייתיות הכרוכה בו. אל הספר
תוכן הספר:
רמות

עמודים:
3  4  5  7  8  9  11  12  13