חינוך לרב־תרבותיות בישראל לאור תהליך השלום מאג'ד אלחאג'

חינוך לרב תרבותיות בישראל לאור תהליך השלום מאג'ד אלחאג ' בספרות התיאורטית קיימת הבחנה בין פלורליזם ורב תרבותיות כנקודת התחלה חשובה לחינוך לרב תרבותיות . פלורליזם מתאר מבנה חברתי מסוים במצב נתון שאינו מלווה בהכרח באוריינטציה רב תרבותית הן ברמה של הציבור והן ברמה של הממסד החינוכי . ( Johnson , 1997 ) חוקרים שונים מדגישים שבחברות בעלות ריבוד אתני חזק , פלורליזם ושונות בתוכניות לימודים משמשים בדרך כלל את הקבוצה הדומיננטית במכניזם לשליטה בקבוצות המיעוט . ( Schofieid , 1991 ) מושגים כגון פלורליזם , ייחודיות ושונות מוטבעים על ידי בעלי הכוח ומשמשים את קבוצות המיעוט מבלי שתהיה להן אפשרות ליטול חלק בעיצוב מושגים אלה . ( Estrada and Mclaren , 1993 ) משום כך , במצב של יחסי שליטה , קשה לקיים מערכת שוויונית של רב תרבותיות . נוסף על כך , חינוך לרב תרבותיות חייב להתבסס על כמה עקרונות מרכזיים : הנכונות לקבל את זכותה של כל קבוצה בחברה נתונה להיות שונה , לשמר את תרבותה ולקיים את אורח חייה הייחודי ; טיפוח כבוד הדדי באמצעות הערכה וכיבוד של הייחוד התרבותי והלאומי של כל קבוצה ; והכרה בחשיבות של אזרחות משותפת...  אל הספר
רמות