השלכות הפמיניזם על תיאולוגיה יהודית אורתודוקסית תמר רוס, יהודה גלמן

השלכות הפמיניזם על תיאולוגיה יהודית אורתודוקסית תמררוס , יהודה גלמן 1 הפמיניזם הוא תנוער , הנלחמת למען הכרה חברתית ומשפטית בעובדה שבעולם החדש אין מקום לתפיסה ההיררכית לפיה הגבר הוא השולט בחברה ובמשפחה , בעוד האשה תופסת אך ורק מעמד משני . כבר חלו בארצות המערב שינויים מרחיקי לכת במעמדה הריאלי של האשה , ונשים רבות תופסות כיום משרות בכירות של כוח וסמכות בחברה . במדינת ישראל , כמו בעולם המערב בכלל , הולכת ומשתרשת מציאות בה משפחות רבות הן שוויוניות , ולא היררכיות : גם הגבר וגם האשה עסוקים בקריירה מחוץ לבית , ומשתתפים יחד בנטל ניהול הבית עצמו . בתנאים אלה אין ספק שנשים רגישות יותר למעמדן הנחות הרשמי , ודבר זה יוצר לחץ הולך וגובר להשוואת זכויותיהן המשפטיות והזדמנויותיהן לביטוי במישור הציבורי . הולכת ונוצרת , לא רק בקרב הציבור הדתי בכללו , אלא אף בציבור החרדי הנלחם במוצהר בשינויים אלה , מציאות שאינה עולה בקנה אחד עם תפיסת האשה המקובלת במסורת , לפיה נהפכה האשה לעיתים קרובות למפרנסת העיקרית של המשפחה . אף על פי כן , האידיאולוגיה המקובלת עדיין בחוגים יהודיים הלכתיים בכל מקום היא האידיאולוגיה ההירר...  אל הספר
רמות