רב־תרבותיות במדינה דמוקרטית ויהודית

ס 0 ר הזיכרון לאריאל רוזן צבי ז"לעורכים : מנחם מאוסנר , אבי שגיא , רונן שמיר הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב רב תרבותיות במדינה דמוקרטית ( יהודית ספר הזיכרון לאריאל רוזן צבי ז " ל מנחם מאוטנר , אבי שג » א , רונן שמיר עורכים הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב and Jewish State Multiculturalism in a Democratic The Ariel Rosen-Zvi Memorial Book Menachem Mautner , Avi Sagi , Ronen Shamir Editors  אל הספר
רמות