הרהורים על רב־תרבותיות בישראל מנחם מאוטנר, אבי שגיא, רונן שמיר

הרהורים על רב תרבותיות בישראל מנחםמאוטנר , אבישגיא , רונןשמיר א . קבוצות תרבותיות ואתניות בחברה הישראלית כל אדם משתייך לשורה של קבוצות תרבותיות שמתקיימות בהן פרקטיקות נושאות משמעות . חייה של כל קבוצה תרבותית כזו עשויים פסיפס עשיר של הקשרים , שלכל אחד מהם מערכת משמעויות משלו ומקורות השפעה משלו . הגבולות התרבותיים המבדילים בין הקבוצות השונות אינם נוקשים בהכרח . בהקשרים מסוימים , בחייהן של קבוצות שונות שולטים תכנים תרבותיים זהים או קרובים . יוצא שבחייהם של בני אדם המשתייכים לקבוצות שונות קיימים תכנים מסוימים שהם דומים ותכנים אחרים שהם שונים . לדוגמה : משפחה של יהודים חילוניים ומשפחה של יהודים חרדיים מקיימות פרקטיקות נושאות משמעות שחלק מהן דומות אלה לאלה ואחרות שונות אלה מאלה לחלוטין . עם זאת , אין לתאר את קיומם של בני האדם כמורכב אך ורק ממעברים בלתי פוסקים , קצרי שהות , בלתי יציבים ובלתי מחייבים בין קבוצות תרבותיות שונות שבני האדם מתייחסים אליהן באופן אינסטרומנטלי . מעמדן של הקבוצות השונות שבני האדם משתייכים אליהן אינו זהה מבחינת התפקידים שהקבוצות ממלאות בחייהם ומבחינת הערך שהם מייחסים ...  אל הספר
רמות