פגיעה ברגשות דתיים דני סטטמן

פגיעה ברגשות דתיים דני סטטמן " לעלבון האלים ידאגו האלים עצמם " . ( ג"ס מיל ) " הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק ; אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה ; אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה " . ( הרב קוק ) א . מהי פגיעה ברגשות פגיעה ברגשות כסימן של חולשה ב . היש להטיל הגבלות כדי למנוע פגיעה ברגשות ! פגיעות מכוונות ברגשות פגיעות אגביות ברגשות פגיעה ברגשות וסובלנות ג . האסימטריה בתלונות על פגיעה ברגשות ובעיות אחרות ד . מפגיעה בדת לפגיעה ברגשות דתיים המשפט הבריטי והפולמוס סביב עבירת הניאוץ ( blasphemy ) ה . המשפט הישראלי : פגיעה ברגשות כעבירה פלילית ו . סיכום תלונות על פגיעה ברגשות הן חזון נפרץ בחיים הציבוריים בעולם המודרני . קבוצות שונות טוענות שקבוצות אחרות , או אינדיווידואלים , מתנהגים באופן הפוגע ברגשותיהם , והן דורשות להגביל בשל כך את התנהגותם של הפוגעים . היש בסיס לדרישה זו ? לשאלה זו יש פן מוסרי ופן משפטי . הפן המוסרי הוא ; האם עצם העובדה שמעשה מסוים פוגע ברגשותיהם של אחרים היא טעם מוסרי להימנע ממנו ? לשון אחר , האם מבחינה מוסרית אסור לעשות מעשים שיש בהם מש...  אל הספר
רמות