מעמד האיסלם בהלכה המיימונית יעקב בלידשטיין

מעמד האיסלם בהלכה המיימונית יעקב בלידשטיין[ א ] רבות נכתב על אודות זיקת הרמב"ם לתרבות האיסלם בת זמנו , במיוחד בכל הקשור לעולמו ההגותי העשיר של רבנו . ברם , הנושא נידון גם בהקשר של כתביו ההלכתיים של רבנו , וזאת בשני מובנים . מצד אחד נשאלה השאלה אם וכיצד חדרו מושגים משפטיים הלכתיים איסלמיים ואף תכונות ספרותיות וארכיטקטוניות איסלמיות לתוך כתיבה זו ; ומצד אחר נבדקה פסיקת רבנו ביחס למעמדו ההלכתי של האיסלם . ליתר פירוט ודיוק : 1 האם האיסלם נחשב על ידו לעבודה זרה ? שאלה אחרונה זו תעסיק אותנו בעיוננו זה . אומנם , הדעה הרווחת היא שהרמב"ם פסק כי דת האיסלם אינה דת אלילית , אך נוכחתי לדעת בתהליך לימוד הנושא כי אין זו הדעה הבלעדית ; ניתן למצוא גם את הדעה ההפוכה . חלק מעיוני זה יוקדש איפוא לבדיקת דעה אחרונה זו על ראיותיה , הבנתה את המקורות ושימושה בהם ומגמותיה . גם למדתי במשך בדיקת הנושא כי להפתעתי , אין למצוא בספרות המחקר הצעה שלמה של המקורות ההלכתיים בנידון . הדיונים הקיימים מסתפקים בהבאת כמה מקורות בולטים , אך לא את המקורות כולם ; וגם המקורות המובאים אינם נידונים בצורה האנליטית המתבקשת כדי להגיע...  אל הספר
רמות