דת ומדינה בישראל ומסורת האמנה החברתית מנחם לורברבוים

דת ומדינה בישראל ומסורת האמנה החברתית מנחםלורברבוים לבעיית ההפרדה בין דת ומדינה בישראל שני היבטים . האחד קונסטיטוציוני , ונוגע בשאלות יסוד של מבנה המדינה המודרנית ובחירויות אזרחיות . האחר קשור באופיר , של מדינת ישראל כמדינת לאום חילונית של יהודים , ונוגע בעצם הלגיטימציה שלה . השסעים המאפיינים את החברה הישראלית בשאלות הכרוכות בלגיטימציה של המדינה ואי הנכונות להכריע בין המחלוקות שהיא מנביעה גרמו גם לאי הכרעה בשאלות קונסטיטוציוניות של דת ומדינה . הסכם הסטטוס קוו שנוסח ערב הקמת המדינה הנחה סידור פרגמטי של היחסים בין דת ומדינה , ויתרונו היה בהסכמה שבין הניצים לא להכריע בשאלות קונסטיטוציוניות , ומניה וביה , בשאלות לגיטימציה שהם ניצבו לפניהן . אך הסכם הסטטוס קוו אינו משרת יותר את צרכיה של החברה הישראלית . לא זו בלבד שההסכם לא נשמר , אלא הוא מקפיא מערכת יחסים מסוימת של "דתיים" ו"חילונים" החוטאת לפרופיל של החברה הישראלית כחברה יהודית . פוליטיקה ביקורתית בישראל צריכה ליצור את הכלים המושגיים והערכיים שיאפשרו ללכת מעבר לחלוקה שבין דתיים לחילונים כחלוקה מכוננת בחברה הישראלית . מטרתי במאמר זה היא ל...  אל הספר
רמות